Pjecer2019-05-06T10:04:25+00:00

Pjece til elever og forældre.

Når du vil vide mere…

FGU kort og skema.

En beskrivelse af de 12 faglige temaer i FGU.

FGU er en uddannelse for dig, som endnu ikke er afklaret eller er parat til at begynde på en ungdomsuddannelse. FGU er en uddannelse, som er sammensat af både praktiske arbejdsopgaver og teori. Du starter på et basismodul, hvor du selv er med til at vælge, hvilken linje på FGU, der passer bedst til dig.

FGU er for dig, der har brug for at udvikle dig personligt eller socialt for at komme videre i uddannelse eller job. Måske er du faldet fra en ungdomsuddannelse og har brug for at finde vejen tilbage.

Alle kommuner skal etablere en kommunal ungeindsats, der kan løfte ansvaret for de unge. Ungeindsatsen skal koordinere de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Den kommunale ungeindsats skal blandt andet vurdere, om unge tilhører målgruppen for den ny forberedende grunduddannelse (FGU).

Denne pjece er målrettet de fagprofessionelle, som er i kontakt med unge i målgruppen for FGU, fx medarbejdere i den kommunale ungeindsats, i jobcentre, socialforvaltninger, Ungdommens Uddannelsesvejledning, boligsociale medarbejdere m.fl. Pjecen er tænkt som et kort opslagsværk, der giver indblik i formål med og opbygning af FGU samt i samarbejdet mellem den kommunale ungeindsats og FGU-institutionerne.